Bürgerinformationssystem

Peter Gangl  

Anschrift

Peter Gangl   Herrn
Peter Gangl
Wiesenweg 17
73447 Oberkochen
 
E-Mail privat/E-Mail gesch.peter_gangl@web.de Peter.Gangl@ostalb-kreistag.de

Mitarbeit am 10.02.2015

Kreistag    
Kreistag Kreistagsmitglied  seit 22.07.2014 
Fraktionen  
Fraktion der SPD Fraktionsmitglied  seit 25.05.2014 
Ausschüsse  
Ausschuss für Umweltschutz und Kreisentwicklung Stellv. Ausschussmitglied  22.07.2014 - 02.07.2019 
Stiftungsausschuss Stellv. Ausschussmitglied  22.07.2014 - 02.07.2019 
  
Sozialausschuss Ausschussmitglied  22.07.2014 - 31.12.2016